BEOGRAD
LASERSKO SEČENJE · SAVIJANJE
ZAVARIVANJE · OBLAGANJE OLOVOM
english deutsch srpski
Laser cutting facility - Promaschinen d.o.o.
Delatnost preduzeća

Našim kupcima nudimo:
 • Proizvodnju složenih mehaničkih sklopova i delova - prema dokumentaciji kupaca ili uzorcima
 • Proizvode - sopstveni razvoj
 • Proizvodne usluge: lasersko sečenje delova od lima i cevi, savijanje, zavarivanje i oblaganje olovnim pločama
 • Usluge konstrukcije alata, kao i mehaničkih sklopova i delova
 • Usluge uvoza i izvoza mašina i opreme


  Naši kooperanti su mala preduzeća za konstrukciju, sečenje lima, robotsko zavarivanje, CNC-mašinsku obradu, termičku obradu, i površinsku zaštitu delova.

Na programima PROMASCHINEN angažovano je oko 20 inženjera i tehničara, organizovanih u sledeće sektore:
 • Prodaja i Nabavka
 • Tehnika sa sledećim jedinicama:
  • Konstrukcija i NC-programiranje
  • Mašinska proizvodnja, zavarivanje i montaža
 • Kontrola kvaliteta